ONZE DIENSTEN

Dit bieden wij aan

Checklistgesprek

Veel mensen onderschatten hun privé verbouwingstraject. Hierdoor is de voorbereiding onder de maat en worden er belangrijke zaken over het hoofd gezien. Dit leidt onherroepelijk tot forse extra kosten. Om dit te voorkomen bieden de Verbouwdokters u het Checklistgesprek aan.

Tijdens dit gesprek nemen de Verbouwdokters u aan de hand van een checklist mee langs alle facetten van een verbouwing vanaf uw ideeën naar de planuitwerking, contractvorming, uitvoering en oplevering. Tevens wordt een nauwkeurig beeld gegeven van wat u tijdens het project kunt verwachten van andere partijen. Hierdoor zal u niet voor nare verrassingen komen te staan.

Dit gesprek vindt idealiter plaats wanneer u toe bent aan het meer concreet maken van uw plannen. Enkele voorbeelden van wat er in het gesprek aan bod komt zijn: Opstellen van Programma van eisen, selectie architecten aannemers en overige adviseurs, Fasering van (ver)bouwtrajecten, controle op geleverd werk, planning, budgettering etc.

Tarief

Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte!

Checklist

Tijdens dit gesprek neemt de Verbouwdokter u aan de hand van een checklist mee langs alle facetten van een verbouwing vanaf uw ideeën naar de planuitwerking, contractvorming, uitvoering en oplevering.

Geen nare verrassingen

Tevens wordt een nauwkeurig beeld gegeven van wat u tijdens het project kunt verwachten van andere partijen. Hierdoor zal u niet voor nare verrassingen komen te staan.

Doe-het-zelf advisering

Heeft u verbouwplannen die u zelf wilt gaan uitvoeren, maar weet u niet zeker hoe u het moet aanpakken en wat u daarvoor nodig heeft? Of bent u vastgelopen in een doe- het- zelf klus? Heeft u twijfels over de constructie, de veiligheid van uw installaties of bent u tegen een onvoorziene situatie aangelopen en weet u niet hoe u dit moet oplossen?

De Verbouwdokters kunnen u adviseren. Wij komen bij u de situatie opnemen en werken voor u een passende bouwkundige oplossing uit. Deze kunt u zelf uitvoeren of eventueel door derden laten doen. 

Ad Hoc advisering

Uw aannemer is bijna klaar met het werk en u krijgt onverwacht meerwerk voor uw kiezen. Heeft u een conflict met uw aannemer? Heeft u redenen om te twijfelen aan de kwaliteit die geleverd is? Loopt de planning uit de pas, of heeft u een extra paar ogen nodig bij de oplevering? Dit zijn zo maar een aantal veel voorkomende voorbeelden van situaties die zich voordoen in een verbouwtraject. De Verbouwdokters kunnen u helpen om uw verbouwing snel weer op de rit te krijgen en succesvol af te ronden. Door onze integrale aanpak van alle werkzaamheden zijn wij in staat snel de knelpunten op te sporen. U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage in combinatie met een herstelplan. Wanneer u er behoefte aan heeft, kunnen wij u verder helpen met de begeleiding en eventuele afronding van het werk.

Tarief

Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte!

Professioneel advies

Wij adviseren vanuit een ruime ervaring en kennis. Ook werken we nauw samen met meerdere partner bedrijven met ieder zijn specifieke expertises.

Bouwkundige oplossing

Wij komen bij u de situatie opnemen en werken voor u een passende bouwkundige oplossing uit!

Bouw- of verbouwingsbegeleiding

IMG_2234Een complete verbouwing of nieuwbouw is een complexe aangelegenheid waar veel bij komt kijken. Een grondige planvorming en voorbereiding voor een succesvolle bouw is daarbij essentieel.

De Verbouwdokters kunnen voor u het gehele proces vanaf uw idee vorming tot en met de uitvoering en oplevering nauwkeurig begeleiden.

Dit geeft u de zekerheid dat al uw wensen en eisen goed worden verwerkt in de plannen en documenten. En dat het werk daarna wordt uitgevoerd zoals het op de tekening en de documenten staat. Hierdoor zult u geen moeizame discussies met contractpartijen hoeven te voeren en heeft u de tijd en de rust om te genieten van het hele proces.

De Verbouwdokters kunnen u ondersteunen in zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase.

Voorbereidingsfase

Deze fase omvat alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om tot de uiteindelijke (ver)bouw te kunnen komen. Uw inbreng in deze fase is cruciaal. Wij nemen u hierin dan ook op sleeptouw om deze fase grondig te doorlopen. Zo kunnen wij  zeker stellen dat er geen nare verrassingen op uw pad komen tijdens de uitvoering.

  • Planvorming;  al uw ideeën en plannen worden doorgenomen en getoetst op technische en financiële haalbaarheid.
  • Opstellen van Programma van eisen; gezamenlijk wordt een zo volledig mogelijke lijst met uw wensen en eisen opgesteld.
  • Selectie ontwerpers (architecten, installaties en interieur).
  • Integrale coördinatie en controle, beoordeling van de ontwerpen, tekeningen, bestekken, bouwvergunning aanvraag, werktekeningen, berekeningen en overige documenten. Verbouwdokters houdt scherp in de gaten of al uw wensen en eisen juist zijn verwerkt in de geproduceerde documenten.
  • Aanvraag bouwvergunning; de Verbouwdokters kan voor u de bouwvergunningaanvraag verzorgen.
 • Offerte aanvragen, prijs- en contractvorming; de Verbouwdokters verzorgen voor u de offerte aanvragen, maken voor u een overzichtelijk offertevergelijk en stellen namens u de aannemingsovereenkomst op.

Tarief: Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte.

Uitvoeringsbegeleiding

Wanneer de voorbereidingsfase is afgesloten, kan de uitvoering gaan beginnen. De Verbouwdokters kunnen u hierin op professionele en deskundige wijze ondersteunen en u de zorg voor de uitvoering volledig uit handen nemen. Wij regelen voor u de volgende zaken:

 • Directievoering en toezicht; dit onderdeel omvat de budgetbewaking, beoordeling van meer/minderwerk, grondige controle, toezicht op uitvoering van het werk en de planning. De Verbouwdokters zitten de bouwvergaderingen voor en rapporteren naar alle betrokken partijen.
 • Oplevering en nazorg; de Verbouwdokters verzorgen de vooropnames en oplevering van het werk, zien toe op de afronding van restpunten van het opleverrapport en de financiële afronding.

Tarief: Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte.


Volledig pakket
Heeft u interesse in het afnemen van zowel de voorbereiding als de uitvoeringsbegeleiding is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij stellen graag een scherpe offerte voor u op.

Tarief

Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte!

Voorbereiding en uitvoering

Wij helpen u graag in zowel de voorbereidingsfase als uitvoeringsfase. U kunt zelf bepalen in welke fase u ons graag wilt inzetten. Wij kunnen een offerte op maat maken naar uw behoeftes!

Volledig pakket

Heeft u interesse in het afnemen van zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsbegeleiding is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij stellen graag een scherpe offerte voor u op.

Overige diensten

Nulmeting of belendingenrapportage

Bij een nulmeting of opname belendingen wordt de huidige staat van een woning vastgelegd. Bekende en zichtbare gebreken worden in een rapport beschreven en vastgelegd op foto’s. Dit rapport wordt opgesteld voordat de werkzaamheden van andere partijen in de nabijheid van het betreffende pand beginnen. Het rapport biedt houvast bij het vaststellen van eventuele gevolgschades en helpt bij het vaststellen van de verantwoordelijke partij. Een belendingenrapportage of nulmeting kunt u laten uitvoeren wanneer u voor de volgende situaties komt te staan.

  • (Ver)bouw werkzaamheden van buren; belendingenrapportage van uw eigen woning
  • (ver)Bouw werkzaamheden aan uw eigen woning; belendingenrapportage van de woning van uw buren
  • Heiwerkzaamheden in de nabijheid van uw woning
  • Grote graaf en grondwerkzaamheden in de directe nabijheid van uw woning.
 • toename van zwaar verkeer in de directe omgeving van uw woning.

Wanneer u op de hoogte bent van verbouwplannen van buren waarbij zware grond- en/of heiwerkzaamheden plaatsvinden, kunt u uw buren verzoeken om een nulmeting bij u te laten uitvoeren. Op deze manier hebben zowel u als uw buren zekerheid over de staat van uw woning voordat de werkzaamheden beginnen.

Een nulmeting of belendingenrapportage omvat een uitgebreide rapportage met foto’s.

Meerjaren onderhoudsadvies

Onderhoud aan uw woning is belangrijk, maar u komt er vaak niet aan toe, of u heeft er de kennis niet voor. De Verbouwdokters kunnen u hierbij helpen.

De eerste stap is het maken van een complete inventarisatie van uw woning (nulmeting) waarna er een onderhoudsplan wordt opgesteld met verschillende onderhoudsniveau’s en bijbehorende kostenramingen.

U vervolgens kunt aangeven op welk onderhoudsniveau u uw woning wil houden. Verbouwdokters schakelen vervolgens de uitvoerende partijen in en coördineren de werkzaamheden. Uiteraard wordt hierbij zeer scherp gelet op de kwaliteit van het werk.

Verder bent u hier ook bij het juiste adres voor:

 • Bouwtechnische keuringen

 • Aankoop/verkoop keuring

IMG_2255

Tarief

Neemt u gerust contact met ons op voor een scherpe offerte!

Ontzorgen

Verbouwdokters willen op elk mogelijke manier meedenken en u ontzorgen!

Alle overige diensten op een rij

Dit bieden wij verder nog aan:

 • Nulmeting of belendingenrapportage
 • Meerjaren onderhoudsadvies
 • Bouwtechnische keuringen
 • Aankoop/verkoop keuring

Uw verbouwing, onze zorg!

Wilt u graag in contact met ons komen? Zie onderstaande button, wij helpen u graag verder.
Benieuwd naar wat eerdere klanten over ons te zeggen hebben? Klik op 'referenties'.

Contact

Diensten

 • Checklistgesprek
 • Advisering
 • Verbouwingsbegeleiding
 • Overige diensten

Verbouwdokters

Logo verbouwdokters donker achtergrond

Verbouwdokters is een bouwkundig adviesbureau dat zich richt op de advisering en (ver)bouwbegeleiding op de particuliere markt. Wij helpen u de verbouwing van begin tot het eind tot een succes te maken!