Waar staat Verbouwdokters voor?

Onze waarden

Voorbereiding

Goede voorbereiding is het halve werk. Dit gaat zeker op voor (ver)bouwtrajecten in de particuliere sfeer. Vaak blijkt dat planwijzigingen, afwijkingen van bestek en programma’s van eisen, afwijkingen van de planning en bijvoorbeeld onverwacht meerwerk zijn te wijten aan onvoldoende voorbereiding van het project.

De Verbouwdokters besteden in een voorbereidingstraject bijvoorbeeld veel tijd aan het inventariseren van uw wensen en eisen en controleren of deze wensen en eisen zijn verwerkt door de architect, constructeur en eventuele andere adviseurs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de uiteindelijke volledigheid van alle voor het project benodigde documenten en tekeningen.

Partnerschap

Verbouwdokters ziet zichzelf als uw partner in het realiseren van uw woonwensen en niet slechts als een partij die u inhuurt om een dienst te leveren. Een partnerschap gaat verder dan een samenwerking.

Door ons zo op te stellen kunnen wij ons beter verplaatsen in u als klant, waardoor wij beter in staat zijn om uw wensen over te brengen naar de uitvoerende partijen en zo voor u het beste resultaat te behalen.

Transparantie

Wij zijn van mening dat u als opdrachtgever volledig op de hoogte moet zijn van de stand van zaken van uw verbouwing. Alles wat wij voor u doen is helder en inzichtelijk. Zo ontvangt u regelmatig een uitgebreide rapportage van de stand van zaken. Natuurlijk zijn wij ook altijd bereid u extra te informeren wanneer u daar behoefte aan heeft. Ook is het bij ons mogelijk om toegang te krijgen tot alle verslagen, contracten, financiële rapportages, tekeningen etc.

De Verbouwdokters kan u ondersteunen in zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase.

Integraliteit

Bij een verbouwtraject komt veel kijken. Er zijn niet alleen veel verschillende fasen binnen een project, ook zijn er veel verschillende disciplines te onderscheiden. Deze disciplines hebben veel onderlinge samenhang en verbondenheid. Wanneer de aandacht voor deze verbondenheid verslapt, heeft dit grote gevolgen voor het project. Het is daarom cruciaal om een (ver)bouwproject met al zijn fasen en disciplines integraal (geheel en met onderlinge samenhang) te benaderen. Zo kunnen eventuele afwijkingen zeer snel worden gesignaleerd en worden aangepakt zonder dat dit de planning, het budget of de kwaliteit in gevaar brengt. 

Deskundigheid

Hiermee trappen wij geen open deur in. De ervaring leert dat bij zeer veel particuliere verbouwtrajecten de deskundigheid en professionaliteit bij verschillende partijen in meer of mindere mate ontbreekt. Dit heeft vaak forse consequenties voor planning, budget en kwaliteit. Dit leidt uiteindelijk tot ontevredenheid van de klant.

Wij garanderen deskundigheid op alle gebieden van uw (ver)bouwtraject. Dit doen wij onder andere door altijd kritisch te kijken naar alle facetten van het project, maar zeker ook naar ons eigen werk. Bij twijfel kunnen wij altijd zeer ervaren partijen binnen ons netwerk inzetten.

Duidelijkheid

In (ver)bouwprojecten is duidelijkheid naar alle betrokkenen toe een absolute noodzaak. De oorzaak van veel zaken die misgaan in een (ver)bouwproject ligt vaak in onduidelijkheden door bijvoorbeeld slechte communicatie of slechte voorbereiding.

Wij zorgen er voor dat alle betrokkenen in elke fase precies weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Dit principe hebben wij verankerd in onze werkwijze. Dit doen wij onder andere door het volgen van een helder communicatieplan. 

Uw verbouwing, onze zorg!

Wil je graag in contact met ons komen? Zie onderstaande button, wij helpen graag verder.
Benieuwd naar wat eerdere klanten over ons te zeggen hebben? Klik op 'referenties'.

Contact

Diensten

  • Checklistgesprek
  • Advisering
  • Verbouwingsbegeleiding
  • Overige diensten

Verbouwdokters

Logo verbouwdokters donker achtergrond

Verbouwdokters is een bouwkundig adviesbureau dat zich richt op de advisering en (ver)bouwbegeleiding op de particuliere markt. Wij willen u helpen om uw verbouwing succesvol af te ronden!